Απαντήστε µε «ναι» ή «όχι» στο απλό ερωτηµατολόγιο που έχει συντάξει το Συµβούλιο Ύπνου του Ηνωµένου Βασιλείου (Sleep Council UK), προκειµένου να εξακριβώσετε κατά πόσο το στρώµα σας χρειάζεται αλλαγή.

- Είναι το στρώµα σας... ηλικίας άνω των 10 χρόνων;
- Ξυπνάτε µε πόνους στο λαιµό ή την πλάτη;
- Είναι το κάλυµµα του στρώµατος σχισµένο ή λερωµένο;
- Όταν ξαπλώνετε, νιώθετε τις σούστες ή πτυχές κάτω από την επιφάνεια;
- Όταν κινείστε στο στρώµα, ακούτε τριξίµατα ή άλλους θορύβους;
- Μήπως εσείς ή ο σύντροφός σας κυλάτε στο στρώµα ο ένας πάνω στον άλλο άθελα σας;

Απαντήστε µε «ναι» ή «όχι» στο απλό ερωτηµατολόγιο που έχει συντάξει το Συµβούλιο Ύπνου του Ηνωµένου Βασιλείου (Sleep Council UK), προκειµένου να εξακριβώσετε κατά πόσο το στρώµα σας χρειάζεται αλλαγή.

- Είναι το στρώµα σας... ηλικίας άνω των 10 χρόνων;
- Ξυπνάτε µε πόνους στο λαιµό ή την πλάτη;
- Είναι το κάλυµµα του στρώµατος σχισµένο ή λερωµένο;
- Όταν ξαπλώνετε, νιώθετε τις σούστες ή πτυχές κάτω από την επιφάνεια;
- Όταν κινείστε στο στρώµα, ακούτε τριξίµατα ή άλλους θορύβους;
- Μήπως εσείς ή ο σύντροφός σας κυλάτε στο στρώµα ο ένας πάνω στον άλλο άθελα σας;
- Είναι το στρώµα σας πολύ µικρό µε αποτέλεσµα να µην µπορείτε να κοιµηθείτε χωρίς να σας ενοχλεί ο σύντροφός σας;
- Είναι η βάση µη επίπεδη ή µε βαθουλώµατα;
- Είναι τα πόδια ή οι τροχοί φθαρµένα;
- Θα ήταν προσβλητικό, εάν οι γείτονες έβλεπαν το στρώµα σας χωρίς κάλυµµα;

Εάν η απάντηση ήταν θετική έστω και σε τρεις από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε δεν απολαµβάνετε σωστό και ποιοτικό ύπνο στο µέγιστο βαθµό και συνιστάται να προχωρήσετε αµέσως σε αλλαγή του στρώµατός σας.

Αφήστε ένα σχόλιο